Tín Đồ Hồi Giáo Ở Mỹ Ghi Tên Đi Bầu Tăng 64%

Hội Đồng Quan Hệ Người Mỹ Hồi Giáo (CAIR) phỏng đoán rằng số người Mỹ Hồi Giáo ghi danh đi bầu đã nhảy vọt từ 500,000 trong năm 2012 lên tới ít nhất 824,000 người trước cuộc bầu cử tháng 11 năm nay – tăng 64%.

CAIR cho biết hôm Thứ Ba rằng có thể đó là chỉ dấu của sự gia tăng dấn thân chính trị vì thuật hùng biện chống Hồi Giáo bởi “các nhân vật công chúng.”

Thăm dò không nêu tên, nhưng đoán là chỉ cho ứng cử viên TT Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố chống Hồi Giáo – đặc biệt ông kêu gọi tạm thời cấm người Hồi Giáo vào Hoa Kỳ bởi vì lo ngại khủng bố.

Số liệu này không làm theo khoa học: CAIR có được họ từ tên họ và chữ lout của danh sách ghi danh bầu cử trùng hợp với danh sách của hơn 43,000 “tên theo truyền thống Hồi Giáo được phát triển bởi CAIR.”

Sử dụng cùng phương pháp, phỏng đoán của CAIR trong năm 2012 là trong tiếp cận của 500,000, theo nhóm thăm dò, mà chính họ mô tả như là quyền và tổ chức hậu thuẫn dân sự Hồi Giáo lớn nhất tại Hoa Kỳ.

CAIR cho biết có thể có nhiều cử tri Hồi Giáo ghi danh tại Hoa Kỳ hơn con số 824,000 người đã được trích thuật ở trên. Thăm dò lưu ý rằng người Mỹ gốc Phi Châu và Hồi Giáo Latin hay Hồi Giáo cải đạo thì không nhất thiết có tên như truyền thống Hồi Giáo.

Leave a Reply