Trump bác bỏ việc Đảng Xanh đòi đếm phiếu lại tổng thống Mỹ 2016

Tổng thống tân cử Donald Trump hôm Thứ Bảy bác bỏ việc đảng Xanh đòi đếm phiếu lại, gọi đó là “chuyện vô lý” và “mưu đồ bất chính,” ông thêm rằng bà Hillary Clinton, ứng cử viên đảng Dân Chủ đã thừa nhận thua cuộc.


Theo CNN, ông Trump tố cáo nỗ lực của đảng Xanh (Green Party) và bà Jill Stein, ứng cử viên của đảng này, là chuyện vô nghĩa, một việc làm không gì khác hơn ngoài âm mưu để kiếm thêm tiền.

Ông nói: “Đếm phiếu lại làm một cách kiếm thêm tiền của bà Jill Stein, người chỉ có được chưa đến một phần trăm tổng số phiếu và thậm chí không có tên trên phiếu bầu ở nhiều tiểu bang.”

“Hầu hết số tiền kiếm được bà ấy sẽ không bao giờ chi cho việc đếm lại phiếu vô lý này,” ông Trump tiếp.

Bà Stein quyên góp được hơn $5 triệu qua việc kêu gọi trên mạng cho việc đếm phiếu lại ở tiểu bang Wisconsin, nơi có thể bắt đầu vào tuần tới.

Bà bác bỏ việc ông Trump cho rằng số tiền quyên góp được sẽ không chi ra cho việc kiểm phiếu lại.

Trả lời phỏng vấn của CNN, bà Stein nói: “Tất cả số tiền quyên góp được sẽ đưa vào một trương mục riêng, nơi dành duy nhất cho việc đếm lại phiếu.”

Bà Stein nhắc lại rằng ông Trump lúc tranh cử đã từng nói “cuộc bầu cử này là gian lận ngoại trừ nếu ông thắng cử.”

Ông Trump nói: “Người dân đã nói lên tiếng nói của mình và cuộc bầu cử đã kết thúc, ngay cả bà Clinton vào đêm bỏ phiếu cũng đã công nhận thua cuộc và gửi lời chúc mừng tôi. ‘Chúng ta phải chấp nhận kết quả này để bắt đầu hướng đến tương lai.’”

Tổng thống tân cử thêm, ông thắng ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania “bằng những con số lớn lao.”

Đảng Xanh hôm Thứ Sáu nộp đơn yêu cầu được kiểm phiếu lại ở tiểu bang Wisconsin sau khi nhiều báo cáo cho thấy việc bỏ phiếu không nhất quán trong nhiều khu vực, nơi phiếu bầu trên giấy được bỏ tại nơi áp dụng việc bỏ phiếu theo lối điện tử.

Cả ban vận động của bà Clinton lẫn Tòa Bạch Ốc đều nói họ không thấy có chứng cớ nào cho thấy hệ thống bầu cử bị tin tặc xâm nhập, mặc dù ban vận động của bà Clinton hôm Thứ Bảy nói, họ sẽ tham gia cùng với bà Stein trong việc kiểm phiếu lại, để bảo đảm rằng việc đếm phiếu lại là “công bằng đối với mọi phía.” (TP)

Leave a Reply