Trump cân nhắc kế hoạch giảm bớt số người nhập cảnh diện đoàn tụ

Washington DC. (Reuters) – Tổng Thống Trump và các phụ tá đang làm việc với 2 thượng nghị sĩ bảo thủ, để tìm cách giảm bớt số người nhập cảnh hợp pháp.
Dự luật này có thể sẽ được công bố vào cuối mùa hè năm nay, bởi 2 thượng nghị sĩ Cộng Hòa là ông Tom Cotton của Arkansas, và David Perdue của Georgia. Nếu được phê chuẩn, dự luật này, bắt đầu từ năm 2027, sẽ giảm phân nửa số người nhập cảnh hợp pháp mỗi năm.
Hiện tại, hàng năm, Hoa Kỳ có khoảng 1 triệu người nhập cư hợp pháp. Con số này có thể sẽ giảm còn 500,000 người trong thập niên tới.
Chính sách nhập cư tại Hoa Kỳ hiện nay ưu tiên cho các gia đình. Ngược lại, dự luật của các Thượng Nghị Sĩ Cotton và Perdue sẽ ưu tiên cho thành tích, trình độ.
Theo đó, việc cấp thẻ xanh sẽ ưu tiên cho những nhân vật nổi trội, như các giáo sư và các nhà nghiên cứu nổi tiếng, những người có bằng cấp cao, và những người có khả năng xuất chúng trong các lãnh vực chuyên môn.
Trong 15 năm qua, những người được nhập cư vào Hoa Kỳ dựa trên thành tích chỉ chiếm chưa tới 10% tổng số di dân hợp pháp.
Trong giai đoạn tranh cử, Tổng Thống Trump từng hứa rằng ông sẽ chuyển Hoa Kỳ sang hệ thống di trú dựa trên thành tích. Một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết, kế hoạch chuyển đổi này là một phần của việc tái sắp xếp hệ thống di trú.
Bên cạnh đó, Tòa Bạch Ốc cũng muốn giới hạn các chương trình trợ cấp, và chỉ ưu tiên trao tư cách công dân và thường trú nhân cho những người có đóng thuế và có công việc lương cao. (Ngô Bảo)

Leave a Reply