Trump ra lệnh xem lại chương trình visa H1B và bảo lãnh thân nhân


Washington DC. (Reuters) – Theo Wall Street Journal, Tòa Bạch Ốc và các nhà lập pháp trong Quốc Hội sẵn sàng đưa ra một hành động khác có liên quan tới chính sách nhập cư gây tranh cãi. Đó là chương trình visa H1B được công ty kỹ thuật cũng như nhiều công ty về computer ủng hộ.

Wall Street Journal có được bản nháp một sắc lệnh của ông Trump, chỉ thị chính phủ phải xem lại một loạt chương trình visa, bảo đảm rằng họ ưu tiên và bảo vệ công việc, tiền lương và phúc lợi của người lao động Mỹ. Bản nháp không nhắm vào ngành nghề nào, nhưng nhiều công ty kỹ thuật cao bối rối trước những thay đổi tiềm tàng đối với visa H1B, cho người lao động có tay nghề cao. Họ nói rằng người lao động ngoại quốc rất cần thiết, và từ lâu nay, họ vận động để chương trình mỗi năm có thể tăng thêm 85,000 visa H1B. Blake Irving là tổng giám đốc công ty GoDaddy, xác nhận hiện nay toàn nước Mỹ còn thiếu 500,000 công việc về IT và computer science.

Giữa lúc này, một số đảng viên Cộng Hòa soạn thảo một dự luật nhằm giảm số lượng di dân hợp pháp được phép vào Hoa Kỳ. Đó là một sự thay đổi rõ rệt đáng lo ngại của đảng Cộng Hòa, vì họ vẫn thường tập trung chống lại di dân bất hợp pháp. Nếu được thông qua, dự luật sẽ giảm chương trình bảo lãnh thân nhân gia đình mở rộng; xóa bỏ chương trình xổ số may mắn, tức là cấp thẻ xanh cho người không có quốc tịch.

Nếu dự luật được thông qua, nó sẽ ảnh hưởng mạnh nhất đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Hàng triệu người Việt Nam đã được sang định cư tại Hoa Kỳ là nhờ chương trình bảo lãnh thân nhân. (Mai Đức)

Leave a Reply