TT Trump chỉ trích Dân Chủ và vài TNS Cộng Hòa sau thất bại của dự luật y tế

Hôm thứ ba 18/7 TT Donald Trump đã lên tiếng phê bình Dân Chủ và một số TNS Cộng Hòa sau khi dự luật y tế mới của Thượng Viện không thể được mang ra bỏ phiếu nhằm thay thế Obamacare và đe dọa: “Chúng tôi còn trở lại”

Trong cái tweet của mình, ông Trump cho hay: “Đa số các nhà lập pháp Cộng Hòa đều trung thành và làm việc rất gian nan, nhưng quả là chúng ta đã bị ‘bổ nhào’ do phía Dân Chủ và một sốt ít các nhà lập pháp Cộng Hòa”

Ông thêm như sau: “Như tôi luôn luôn nói, chúng ta hãy hủy bỏ Obamacare và cùng nhau chung sức làm ra một kế hoạch y tế hoàn hảo, chúng ta hãy kiên trì”

Photo Credit: AP

Hai TNS Cộng Hòa là Mike Lee của Utah và Jerry Moran của Kansas đã làm số phận của dự luật y tế ‘an bài’ khi họ tuyên bố sẽ bỏ phiếu ‘no’ nếu dự luật được mang ra bỏ phiếu vào tuần sau, như thế nâng tổng số TNS Cộng Hòa chống đối lên 4 người.

Như thế mong ước được 50 phiếu thuận của Chủ tịch khối da số Thượng Viện Mitch McConnell đã tan thành mây khói trong trường hợp toàn bộ TNS Dân Chủ bỏ phiếu ‘no’, trong khi tổng số TNS Cộng Hòa là 52 người.

Ông McConnell nói như sau: “Rất đáng tiếc là giờ đây cố gắng lột bỏ và thay thế lập tức chương trình Obamacare sẽ không thành công nữa rồi”

Đây là lần thất bại thứ nhì của TNS McConnell trong vòng 3 tuần qua và thanh danh của ông cũng bị sức mẻ vì đã không tạo được thế đoàn kết cho Cộng Hòa ở Thượng Viện trong nổ lực thay thế Obamacare.

Trần Vũ

Leave a Reply