Tuyến Metro Suối Tiên – Bến Thành nhìn từ flycam

Nhiều hạng mục tuyến metro Suối Tiên – Bến Thành đang được thi công. Đến cuối tháng 4-2016, tuyến metro này đã dần thành hình. Mời bạn đọc xem những hình ảnh mới nhất của tuyến metro nhìn từ flycam.

Leave a Reply