DVD Vân Sơn 50 – Live Show In Viet Nam – Chuyện Tình Quê Hương Tôi

Vân Sơn đả thực hiện rất nhiều chương trình nhưng không có chương trình nào Vân Sơn phải bỏ nhiều công sức như là chương trình 21 tháng 12, 2013 tại SECC – Trung Tâm Hội Chợ & Nhà Hát Triển Lãm Quận 7, Sài Gòn lần nầy……Mong rằng sẽ là 1 tác phẩm mang lại nhiều miền vui cho mọi người……Mong lắm lắm….

Danh hài Vân Sơn: ‘Về nước làm show chấp nhận lỗ cả chục tỷ’

[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Vân Sơn” orderBy=”relevance” videoBlacklist=”F0myb6YP3BE,Ok9HfOx5VEw,fm5B997INn8,Cmhu2yBNvSo,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE” resultsPerPage=”25″ autoplay=”true” ] [tubepress mode=”user” userValue=”mcvietthao” videoBlacklist=”F0myb6YP3BE,Ok9HfOx5VEw,fm5B997INn8,Cmhu2yBNvSo,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE” resultsPerPage=”10″ theme=”phim” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”hài kịch” orderBy=”relevance” videoBlacklist=”F0myb6YP3BE,Ok9HfOx5VEw,fm5B997INn8,Cmhu2yBNvSo,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE” resultsPerPage=”15″ ” ]

Leave a Reply