Video: Cuộc cải cách của linh mục Martin Luther (2003)

Martin Luther (Martin Luder hay Martinus Luther; 10 tháng 11 năm 1483 – 18 tháng 2 năm 1546) là nhà thần học người Đức, tu sĩ Dòng Augustine, và là nhà cải cách tôn giáo.

Thời SựLiveShowDu LịchNấu ĂnNhạcPhimKịchCông GiáoPhật GiáoTin LànhXuân

Leave a Reply