Video: ‘Ông Tây’ bỏ thung lũng Silicon, phục vụ quán cơm 2.000 đồng

Sau khi rời vị trí Giám đốc một bưu điện ở thung lũng Silicon (Mỹ), John Kelly đã tình nguyện đến một quán cơm từ thiện ở TP HCM.
[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Ông Tây bỏ thung lũng Silicon phục vụ quán cơm 2.000 đồng” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Ông Tây” resultsPerPage=”25″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ]

Leave a Reply