VIDEO: Tang Lễ cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan

Lễ tang cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Leave a Reply