Videos: Đám cưới của cô MC Thuỳ Dương của TT Asia thật đẹp và thơ mộng

Đám cưới của cô MC Thuỳ Dương của TT Asia và Đức Nguyễn thật đẹp và thơ mộng tại Paris, Pháp ngày 6 thang 8, 2014.

Đám cưới Ca sĩ Như Loan

[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”damcuoicasi” nb_display=”5″][tubepress mode=”tag” tagValue=”dam cuoi ca si” resultsPerPage=”15″ ]

Leave a Reply