VIỆT WEEKLY TV – Garden Grove, Nam California

Viet Weekly là một tuần báo có trụ sở tại quận Cam, bang California (Hoa Kỳ). Tờ báo được thành lập với phiên bản báo in đầu tiên vào tháng 10 năm 2003. Hiện nay, Tổng Thư ký của Viet Weekly là Etcetera Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt. Ông đã có một số lần về trực tiếp Việt Nam để tác nghiệp báo chí.

YourChannel: Wrong Shortcode
[ws_table id=”96″][ws_table id=”45″][ws_table id=”22″]

Leave a Reply