Vợ Chồng Obama “quậy tới bến” trong bữa tiệc Halloween cuối cùng tại Nhà Trắng

Leave a Reply