Xem những hình này, không ai dám hút mỡ bụng

Bụng mỡ được rạch ra để cắt bỏ phần da thừa, mô mỡ hoặc được hút nội soi khiến người xem rùng mình.

[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”liposuction” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ]

Leave a Reply