Xuống đường tại nhiều thành phố đòi phế truất TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Người dân tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ hôm Chủ Nhật tập hợp kêu gọi Quốc Hội phế truất Tổng Thống Donald Trump.Theo đài NBC News, hàng ngàn người tham gia cuộc “Diễn Hành Phế Truất” vào ngày Chủ Nhật, tại New York, Philadelphia, Austin, New Orleans, Los Angeles, San Francisco, và hàng chục địa điểm khác.

Trang mạng của sự kiện này viết: “Ông Donald Trump từng vi phạm trắng trợn bản Hiến Pháp từ ngày tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Nay là lúc mà các đại diện Quốc Hội làm công việc của họ và bắt đầu tiến trình phế truất vị tổng thống này.”

Tại Austin, Texas, hàng trăm người tề tựu tại tòa nhà lập pháp tiểu bang rồi tuần hành đến tòa thị chính đòi phế truất ông Trump, trong khi hàng chục người ủng hộ ông tìm cách làm gián đoạn cuộc xuống đường.

Ở New York, những người chống đối tập trung bên ngoài Trump International Hotel & Tower.

Nhiều người biểu tình với khẩu hiệu cầm trên tay tụ tập tại Piedmont Park, Atlanta.

Và ở Los Angeles, hơn 12,000 người nói trên Facebook rằng họ sẽ tham dự cuộc tuần hành tại trung tâm thành phố.

Tại New Orleans, người chống đối tề tựu tại Duncan Plaza trước khi kéo xuống đường, miệng hô và giơ cao khẩu hiệu, kể cả vẫy cờ sắc cầu vồng của giới đồng tính. (TP)

Leave a Reply