Vietnam Town ở San Jose, Bắc California, khai phá sản

SAN JOSE (NV) – Hơn 18 tháng sau khi mở cửa hoạt động, TWN Investment Group LLC, công ty xây thương xá Việt Nam Town tại San Jose, tự nguyện nộp đơn xin phá sản, theo chương 11, hôm 13 Tháng Hai, một ngày trước khi bị ngân hàng East West Bank có buổi bán đấu giá tài sản địa … Read More