TVASTM – TV Ánh Sáng Tin Mừng (Little Saigon, Nam California)

Chương Trình TVASTM là chương trình công giáo do Cơ sờ truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sản xuất và được phát sóng hằng tuần trên SBTN qua hệ thống DIRECT TV và Cable. Ban Sáng từ 6:30am – 7:30pm và Ban Chiều từ 4:30pm – 5:30pm giờ California, U.S.A.[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”tvastm”][tubepress mode=”user” userValue=”tvastm” resultsPerPage=”25″ theme=”phim”]

Leave a Reply