Lưu ý đáng giá khi nâng cấp Windows XP

Ngày 8 tháng 4 2014), Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ người dùng Windows XP. Đồng nghĩa với việc không phát hành các bản cập nhật bảo mật cho hệ điều hành 12 năm tuổi này. Vậy phải làm sao?